АСТ 19.201-2021
Название Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
Аннотация Սույն ստանդարտով սահմանվում է հաշվիչ մեքենաների, համալիրների և համակարգերի համար ծրագրերի և ծրագրային արտադրատեսակների մշակման տեխնիկական առաջադրանքի կազմման և ձևակերպման կարգը՝ անկախ դրանց նշանակումից և կիրառման ոլորտից:
Статус Н/Д введен впервые
Принят
Дата Принятия 0000-00-00
Принят в РА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
84-Ն
Дата Принятия в РА 2021-06-24
Дата Введения 2022-01-01
Разработчик Н/Д и его адрес НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
Адрес
Закреплено за
Адрес
Категория АСТ - национальный стандарт РА
Классификация 35.080
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ
Документация на разработку программного обеспечения и системная документация

Ссылки "-" = Ссылки без эл. файлов
  Междок. Связь Стандарт Дата Замены Источник Информации Примечания
-  АСТ 19.201-2021 0000-00-00  ИУС N2-2021  
Государства Присоед.:
Введен:
Дата Регистрации 2021-06-24
Регистрационный № 1516-2021
Кол-во Страниц 4
Источник Информации ИУС №2-2021
Дата Опубликования
Язык оригинала Армянский
Переведен на
Ключевые Слова
Изменения НД Не изменялся.
Цена в драмах РА (включая НДС) 1600

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ (КАТАЛОГИ)

Документы национальной системы стандартизации

-АСТ – стандарты РА

- ГОСТ, ГОСТ Р – национальные стандарты РА

- ПР, РД, ПМГ, РМГ, МИ– правила и руководства по стандартизации

- АК, МК- классификаторы РА

 

Международные стандарты

- ИСО- публикации Международной организации по стандартизации -ИСО

- ЕН – публикации Европейского комитета по стандартизации - СЕНУказатели на бумажной версии (формат PDF) и на CD

Годовые каталоги 2009

Ежеквартальный указатель 2009

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Имеются в продаже

Журнал

Годовой каталог

Ежеквартальный указатель

Годовой указатель технических регламентов и других технических правовых актов

Бланк заказов