ԳՕՍՏ 2.604-2000
Վերնագիր Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Գծագրեր նորոգման. Ընդհանուր պահանջներ
Նկարագրություն
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայպետստանդարտ1998-2002
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 2002-03-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն "Պոլիմերստռոյմատերիալ" ՌԴ ԲԲԸ
Հասցե ք. Ալավերդի, փ. Էնգելսի 10
Ամրացված է "Պոլիմերստռոյմատերիալ" ՌԴ ԲԲԸ
Հասցե ք. Ալավերդի, փ. Էնգելսի 10
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 01.110
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Արտադրանքին վերաբերող տեխնիկական փաստաթղթեր

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 2.102—68 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.106—96 0000-00-00   N-  
-  ներդաշնակ ԳՕՍՏ 2.201—80 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.316—68 0000-00-00   N-  
-  փոխարինված ԳՕՍՏ 2.604-68 2002-03-01  Տեղեկատու N1-2002  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.701—84 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 2.602-95 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Ուկրաինա
Տաջիկստան
Ռուսաստանի Դաշնություն
Մոլդովայի
Ղրղզստան
Ղազախստան
Բելառուս
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 9
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր նորոգման
միասնական
համակարգ

պահանջներ
Կոնստրուկտորական
Գծագրեր
Ընդհանուր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 0000-00-00 ԻՈւՍ №9-2006
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 3600

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ