ՀՍՏ 1.0-2001
Վերնագիր Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ստանդարտացման աշխատանքների կատարման ընդհանուր կազմակերպատեղնիկական կանոնները, ստանդարտացման ազգային համակարգի հիմնական խնդիրները, ստանդարտացման հիմնական սկզբունքները և օբյեկտները, ստանդարտների տեսակները
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է Հայպետստանդարտ1998-2002
Ընդունման թվականը 2001-04-13
Ընդունված է ՀՀ
14-В -2001
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2001-04-12
Գործարկման թվականը 2001-05-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  փոխարինող ՀՍՏ 1.0-2006 2006-07-01  Տեղեկատու N2-2006  
  հղված ՀՍՏ 2.11-98 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 52-97 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 6.01.1-98 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 6.01.2-98 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2001-04-13
Գրանցման № 332-2001
Էջերի քանակը 15
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2001
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Ռուսերեն
Հանգուցային բառեր խնդիր

միջազգային համագործակցություն
ստանդարտացում
ստանդարտացման համակարգ
նորմատիվ փաստաթուղթ
սկզբունք
ստանդարտի կիրառում
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 6000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ