ՀՍՏ 34.001-2006
Վերնագիր Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ. Գրանշանների հավաքածուներ և ստեղնաշարեր. Գրանշանների կոդավորում և ստեղների դասավորություն
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են հայերեն տեղեկույթի փոխանակման և մշակման համար գրանշանների կազմը, անվանումը, նշանակումը վ կոդավորումը, որը նախատեսվում է տեղեկույթի փոխանակման և մշակման համար
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008
224-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2006-11-09
Գործարկման թվականը 2006-12-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 35.040
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ. ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ
Նշանների լրակազմ և տեղեկատվության կոդավորում

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  փոխարինված ՀՍՏ 34.001-99 2006-12-01  Տեղեկատու N4-2006  
  փոխարինված ՀՍՏ 34.002-99 2006-12-01  Տեղեկատու N4-2006  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2006-11-30
Գրանցման № 476-2006
Էջերի քանակը 11
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2006
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր հայերեն
փոխանակում
գրանշան
կոդավորում
անգլերեն
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 2007-07-01 Ցուցանիշների, աղյուսակների տեքստի փոփոխում Տեղեկատու №2-2007
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 4400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ