ՀՍՏ 1.6-2006
Վերնագիր Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես ազգային ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները (այսուհետև՝ միջազգային ստանդարտներ) որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտներ (այսուհետև՝ ազգային ստանդարտներ) ընդունելու կանոնները և մեթոդները, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը ներկայացվող պահանջները
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008
146-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2006-06-29
Գործարկման թվականը 2006-08-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  հղված ՀՍՏ 1.0-2006 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.1-2005 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.2-2001 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.5-2005 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2006-07-06
Գրանցման № 459-2006
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2006
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր տարածաշրջանային ստանդարտ
միջազգային ստանդարտի կիրառում
միջազգային ստանդարտ
ազգային ստանդարտ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 2008-01-01 Փոփոխություն տեքստում Տեղեկատու №4-2007
№1 2008-01-01 Նշագրի և տեքստի փոփոխում Տեղեկատու №4-2007
№1 2008-01-01 Ցուցանիշների, աղյուսակների տեքստի փոփոխում Տեղեկատու №4-2007
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ