ՀՍՏ 1.0-2006
Վերնագիր Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Հիմնական դրույթներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ստանդարտացման ազգային համակարգի ձևավորման, ստանդարտացման աշխատանքների կազմակերպման և վարման փոխկապակցված կանոններ և դրույթներ
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008
87-А
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2006-04-19
Գործարկման թվականը 2006-07-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  փոխարինող ՀՍՏ 1.0-2013 0000-00-00   N-  
  փոխարինված ՀՍՏ 1.0-2001 2006-07-01  Տեղեկատու N2-2006  
  հղված ՀՍՏ 1.1-2005 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.11-2002 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.2-2001 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.3-95 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.4-2001 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.5-2005 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 2.11-98 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 6.01.1-98 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 6.01.2-98 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2006-04-27
Գրանցման № 446-2006
Էջերի քանակը 15
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2006
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր ստանդարտի կիրառում
հիմնական դրույթներ
ստանդարտացման նպատակը
ստանդարտացում
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 6000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ