ՀՍՏ 1.5-2005
Վերնագիր Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ստանդարտներ. Կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտների (այսուհետև ՝ ստանդարտներ) կառուցվածքին, շարադրմանը, ձևավորմանը, բովանդակությանը և նշագրմանը, այդ ստանդարտների փոփոխությունների ձևավորմանը և շարադրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, ինչպես նաև կազմակերպության (հասարակական, գիտատեխնիկական, ինժեներական և այլ կազմակերպությունների) ստանդարտների (այսուհետև ՝ կազմակերպության ստանդարտներ) նշագրմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008
208-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2005-10-06
Գործարկման թվականը 2005-10-10
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 12.1.007-76 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 12.1.026-76 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 12.1.044-89 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 15150-69 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 19433-88 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 21140-88 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 8.310-90 0000-00-00   N-  
-  փոխարինող ՀՍՏ 1.5-2013 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 14192-96 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 7.4-95 0000-00-00   N-  
  հղված ՀԴ 001-2000 0000-00-00   N-  
  հղված ՀԴ 006.1-2003 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.0-2001 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.1-2005 0000-00-00   N-  
  փոխարինված ՀՍՏ 1.5-99 2005-10-15  Տեղեկատու N4-2005  
  հղված ՀՍՏ 127-96 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 129-96 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.321-96 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.601-97 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԻՍՕ 8601-99 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2005-10-10
Գրանցման № 429-2005
Էջերի քանակը 91
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2005
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր ստանդարտի փոփոխություն
ձևավորում
ստանդարտ
ստանդարտի նախագիծ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 2006-12-01 Փոփոխություն տեքստում Տեղեկատու №4-2006
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 36400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ