ԳՕՍՏ 7.5-98
Վերնագիր Տեղեկատվական, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ամսագրեր, ժողովածուներ, տեղեկատվական հրատարակություններ. Հրապարակվող նյութերի հրատարակչական ձևավորում
Նկարագրություն
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է "Ստանդարտների և որակի ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2002-2004
Ընդունման թվականը 1999-08-10
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 1999-07-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն -
Հասցե
Ամրացված է Ռուստանի պետստանդարտ
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 01.140.20
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Տեղեկագիտություն. Հրատարակչական գործ
Տեղեկագիտություն
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 1.0-92 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 1.5-93 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Ուզբեկստանի
Թուրքմենստան
Տաջիկստան
Ռուսաստանի Դաշնություն
Ղրղզստան
Բելառուս
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 15
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր հրատարակչական
համակարգ
Հիմնական
դրույթներ
գործի
գրադարանային

ստանդարտների
Տեղեկատվության
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 6000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ