ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.602-2005
Վերնագիր Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Կանոններ ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման աշխատանքային փաստաթղթերի կատարման
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը սահմանում է տարբեր նշանակության շենքերի և կառուցվածքների ջեռուցման, օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերի աշխատանքային փաստաթղթերի կազմը և ձևակերպման կանոնները
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008
74-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2005-04-01
Գործարկման թվականը 2005-07-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.100.30
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Տեխնիկական գծագրեր
Շինարարական գծագրեր
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 2.316-68 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.785-70 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 21.112-87 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 21.404-85 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 3262-75 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 2.782-96 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.101-99 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.110-95 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.114-95 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.205-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.206-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.501-95 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2005-04-08
Գրանցման № 410-2005
Էջերի քանակը 37
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2005
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Ռուսերեն
Հանգուցային բառեր աշխատանքային
կանոնները
ձևակերպման
ջեռուցման
լավորակման
փաստաթղթերը
օդափոխման
օդի
կազմը
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 14800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ