ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.101-99
Վերնագիր Նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար. Նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը սահմանում է տարբեր նշանակության ձեռնարկությունների, շենքերի և կառուցվածքների շինարարության համար նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերին ներկայացվող հիմնական պահանջները
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է Հայպետստանդարտ1998-2002
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայպետստանդարտ1998-2002
49-в
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 2000-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Հասցե
Ամրացված է Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 91.040.01
ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
Շինարարություն
Շինարարություն ընդհանուր առմամբ
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 1999-12-06
Գրանցման № 282-99
Էջերի քանակը 44
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-1999
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 17600

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ