ՀԴ 001-2000
Վերնագիր Ստանդարտների դասակարգիչ
Նկարագրություն
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայպետստանդարտ1998-2002
24-2000
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2000-05-17
Գործարկման թվականը 2000-06-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ռուստանի պետստանդարտ
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀԴ - հայաստանի դասակարգիչ
Դասակարգում 01.040.01
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Բառարաններ
Ընդհանուր դրույթներ. Տերմինաբանություն. Ստանդարտացում. Փաստաթղթեր (Բառարաններ)
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2000-05-19
Գրանցման № 3-2000
Էջերի քանակը 120
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2000
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 2002-08-01 Փաստաթղթի տեքստի փոփոխում Տեղեկատու №3-2002
№2 2006-07-01 Լրացում տեքստում Տեղեկատու №2-2006
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 48000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ