ՀՍՏ 1.7-96
Վերնագիր Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ծառայությունների ստանդարտացում. Հիմնական դրույթներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են ծառայությունների ոլորտում ստանդարտացման նպատակները, սկզբունքները և խնդիրները, ստանդարտացման օբյեկտների դասակարգումը, կառուցվածքը և կազմը, ծառայությունների և սպասարկման գործընթացների որակի և մրցունակության վրա ազդող ընդհանուր պահանջները, ծառայությունների ոլորտում նորմատիվ փաստաթղթերի կառուցվածքը և կազմը
Ն/Փ կարգավիճակը չեղյալ է հայտարարված
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայպետստանդարտ1998-2002
11-96
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 1996-12-30
Գործարկման թվականը 1997-03-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 03.080
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ծառայություններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  հղված ՀՍՏ 109-95 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 1996-12-30
Գրանցման № 32-96
Էջերի քանակը 18
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-1996
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր պարտադիր պահանջ
ստանդարտացման օբյեկտ
սպասարկում
նորմատիվ փաստաթուղթ
դասակարգում
ծառայություն
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 7200

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ