ԳՕՍՏ 4.494-94
Վերնագիր Արտադրանքի որակի ցուցանիշների համակարգ. Դողեր արտաճանապարհային բացահանքային ավտոմեքենաների, տրակտորների, շինարարական, ճանապարհային, ամբարձիչ-փոխադրական հանքային և գյուղատնտեսական մեքենաների համար. Ցուցանիշների անվանացանկ
Նկարագրություն
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 1994-12-10
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 1995-10-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն -
Հասցե
Ամրացված է Ռուստանի պետստանդարտ
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 83.160
ՌԵՏԻՆԻ ԵՎ ՊԼԱՍՏՄԱՍՍԱՅԻ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ
Դողեր

Պետություն Միացել են:
Ուկրաինա
Ուզբեկստանի
Ռուսաստանի Դաշնություն
Մոլդովայի
Ղրղզստան
Ղազախստան
Վրաստան
Բելառուս
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 21
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր
տրակտորների
վերելքատրանսպորտային
շինարարական
մեքենաների
ճանապարհային
հանքային
Դողեր
համար
գյուղատնտեսական
բացահանքային
ավտոմեքենաների
արտաճանապարհային
անվանացուցակ
Ցուցանիշների
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 8400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ