ՀՍՏ 31-99
Վերնագիր Հաց ցորենի ալյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը տարածվում է ցորենի ալյուրից պատրաստված հացի տարբեր խմբերի (այդ թվում լավաշի) վրա
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է Հայպետստանդարտ1998-2002
Ընդունման թվականը 1999-10-15
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 1999-11-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 67.060
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Հատիկավորներ, լոբազգիներ և դրանց մշակումից ստացվող մթերք

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 26927-86 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 26930-86 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 26931-86 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 26932-86 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 26933-86 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 26934-86 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 5668-68 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 5672-68 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 8227-56 0000-00-00   N-  
  ներդաշնակ ԳՕՍՏ 30178-96 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 30538-97 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ՀՍՏ 31-2019 0000-00-00   N-  
  փոխարինված ՀՍՏ 31-94 1999-11-01  Տեղեկատու N4-1999  
  հղված ՀՍՏ 32-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 33-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 34-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 35-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 36-94 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 37-94 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 1999-10-25
Գրանցման № 247-99
Էջերի քանակը 9
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-1999
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր ցորենի ալյուր
տեղափոխում
պահում
ընդունում

բնութագիր
դասավորում
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 3600

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ