ՀՍՏ 1.5-99
Վերնագիր Ստանդարտացման ազգային համակարգ. Ստանդարտների կառուցումը, շարադրումը, ձևավորումը և բովանդակությունը
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ստանդարտների, ձեռնարկության ստանդարտների (այսուհետև` ստանդարտներ) և դրանց փոփոխությունների կառուցմանը, շարադրմանը, ձևավորմանը և բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է Հայպետստանդարտ1998-2002
Ընդունման թվականը 1999-03-02
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 1999-04-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 13.1.002-80 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.004-88 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 27465-87 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 8.310-90 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ՀՍՏ 1.5-2005 2005-10-15  Տեղեկատու N4-2005  
  հղված ՀՍՏ 34.002-97 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.104-96 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.321-96 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 1999-03-08
Գրանցման № 260-99
Էջերի քանակը 60
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-1999
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր ստանդարտի փոփոխություն

բովանդակություն
կառուցում
շարադրում
ձևավորում
ստանդարտ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 24000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ