ՀՍՏ 2.11-98
Վերնագիր Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Տեխնիկական պայմաններ. Կառուցման և շարադրման կանոններ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են արտադրանքի (արտադրատեսակի, նյութերի, հումքի և այլնի) համար տեխնիկական պայմանների (ՏՊ) կառուցման և շարադրման ընդհանուր կանոնները
Ն/Փ կարգավիճակը չեղյալ է հայտարարված
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայպետստանդարտ1998-2002
2
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 1998-03-06
Գործարկման թվականը 1998-04-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Հայպետստանդառտ 1998-2002
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 01.110
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Արտադրանքին վերաբերող տեխնիկական փաստաթղթեր

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 22352-77 0000-00-00   N-  
  ներդաշնակ ԳՕՍՏ 2.114-95 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ 1.3-95 0000-00-00   N-  
  հղված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.102-95 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 1998-03-12
Գրանցման № 229-98
Էջերի քանակը 13
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-1998
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր պայմաններ
տեխնիկական
կառուցման
նորմատիվ
շարադրման
համակարգ
կոնստրուկտորական
կանոն
փաստաթուղթ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 5200

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ