ՀՍՏ ԻՍՕ 11665-8-2020
Վերնագիր Շրջակա միջավայրում ռադիոակտիվության չափում Օդ. ռադոն-222 Մաս 8. Շինություններում նախնական և լրացուցիչ հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Նկարագրություն Սույն փաստաթղթով սահմանվում են պահանջներ բոլոր տեսակի շինություններում ռադոնի ակտիվության կոնցենտրացիայի որոշման համար: Շինություններ կարող են համարվել ընտանիքի համար նախատեսված բնակարանները, հասարակական շինությունները, արդյունաբերական շինությունները, ստորգետնյա շինությունները և այլն: Սույն ստանդարտում նկարագրված են չափման մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են հետազոտության նախնական փուլում ռադոնի միջին տարեկան ակտիվության կոնցենտրացիան շինություններում գնահատելու համար: Այստեղ դիտարկվում են նաև հետազոտություններ, որոնք անհրաժեշտ են շինություններում ռադոնի աղբյուրը, մուտքի ուղիները և փոխանցման ուղիները որոշելու համար (լրացուցիչ հետազոտություններ): Վերջապես, սույն փաստաթղթում ներկայացված են կիրառելի պահանջներ՝ կոնցետրացիայի նվազեցման միջոցների ձեռնարկումից հետո իրականցվող անհապաղ փորձարկումների, դրանց արդյունավետության ընթացաստուգման և ռադոնի նկատմամբ շինության կայունության փորձարկման համար: Սույն փաստաթղթում չի դիտարկվում շինության տեխնիկական արատորոշումը (ախտորոշումը) կամ զսպման միջոցառումների աշխատանքների հանձնարարականը:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
103-Ն
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2020-10-10
Գործարկման թվականը 2021-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ԻՍՕ - միջազգային ՆՓ
Դասակարգում 17.240
ՉԱՓԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ՉԱՓՈւՄՆԵՐ. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈւՅԹՆԵՐ
Ճառագայթման չափում

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ՀՍՏ ԻՍՕ 11665-8-2020 0000-00-00  Տեղեկատու N4-2020  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2020-10-27
Գրանցման № 1499-2020
Էջերի քանակը 25
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2020
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ