ՀՍՏ ԵՆ 378-4-2019
Վերնագիր Սառնարանային համակարգեր և ջերմային պոմպեր, անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջներ Մաս 4. Շահագործումը, տեխնիկական սպասարկումը, վերանորոգումը և վերականգնումը
Նկարագրություն Սույն եվրոպական ստանդարտը սահմանում է անձանց և սեփականության անվտանգության վերաբերյալ պահանջներ, ուղենշում է շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերը և սահմանում է սառնագենտային համակարգերի շահագործման, տեխնիկական սպասարկման, վերանորոգման և սառնագենտների արտազատման ընթացակարգերը: Սույն եվրոպական ստանդարտում օգտագործվող «սառնագենտային համակարգ» տերմինը վերաբերում է նաև ջերմային պոմպերին: Սույն ստանդարտը վերաբերում է. ա(a) բոլոր չափերի սառնագենտային համակարգերին՝ ստացիոնար կամ շարժական, այդ թվում ջերմային պոմպերին, բ(b) երկրորդային հովացման կամ ջեռուցման համակարգերին, գ(c) սառնագենտային համակարգերի տեղակայման վայրերին, դ(d) սույն ստանդարտի ընդունումից հետո` փոխարինված մասերին և ավելացված բաղադրիչներին, եթե դրանց գործառույթը կամ պարամետրերը տարբերվում են: Սույն ստանդարտը չի վերաբերում օրինակ` ԻՍՕ 13043 ստանդարտով պատրաստված «տրանսպորտային միջոցներում տեղադրված օդորակիչներ» արտադրանքի տեսակներին: Բացառությամբ ԵՆ 378-1: 2016-ի Հավելված Ե-ում նշված սառնագենտների ցանկից, սույն ստանդարտը չի կիրառվում այլ սառնագենտներ օգտագործող համակարգերի վրա, եթե դրանք չեն վերաբերում ԻՍՕ 817-ով սահմանված անվտագության դասին: Սույն ստանդարտը չի կիրառվում պահեստավորված ապրանքների վրա: Սույն ստանդարտը չի կիրառվում այն սառնագենտային համակարգերի վրա, որոնք արտադրվել են մինչև եվրոպական ստանդարտի հրապարակման ամսաթիվը, բացառությամբ այդ հրապարակումից հետո համակարգի վրա իրականացված ընդլայնումներից և մոդիֆիկացումներից: Սույն ստանդարտը տարածվում է սառնագենտային նոր համակարգերի վրա, գոյություն ունեցող համակարգերի ընդլայնման և մոդիֆիկացման վրա, ինչպես նաև տեղադրված այն ստացիոնար համակարգերի վրա, որոնք տեղափոխվել և շահագործվում են մեկ այլ տարածքում: Սույն ստանդարտը կիրառվում է նաև այն դեպքում, երբ համակարգը մեկ տեսակի սառնագենտի օգտագործումից անցնում է մեկ այլ տեսակին, որի դեպքում գնահատվում է դրա համապատասխանությունը ստանդարտի 1-ից 4-րդ մասերի համապատասխան կետերի դրույթներին: Սույն ստանդարտի 4-րդ մասով սահմանված են անվտանգության և շրջակա միջավայի պահպանության պահանջներ` ուղղված սառնագենտային համակարգերի շահագործման, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման, ինչպես նաև բոլոր տեսակի սառնագենտների և սառնագենտային յուղերի, ջերմակիր հեղուկների արտազատմանը և սառնագենտային համակարգի բաղկացուցիչ տարրերի կրկնակի օգտագործմանը: Այս պահանջները կոչված են նվազագույնի հասցնելու՝ սառնագենտների հետ ոչ պատշաճ վարվելակերպի կամ համակարգի խափանման հետևանքով սառնագենտի արտահոսքի և դրանից առաջացող աղտոտվածությունից մարդկանց կյանքին և առողջությանը, ինչպես նաև գույքին և շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելու ռիսկերը: Սույն ստանդարտի 4, 5.1.1-ից մինչև 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 և 6.6 ենթակետերը կիրառելի չեն էլեկտրասնուցման լարով, գործարանային փաթեթավորմամբ մոնոբլոկ/ունիտար սառնարանային համակարգերի վրա և, որոնք համապատասխանում են ԵՆ 60335 շարքին:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
78-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2019-06-28
Գործարկման թվականը 2019-09-16
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ ԵՆ
Դասակարգում 27.200
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
Սառեցնող տեխնիկա

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար EN 378-4:2016 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման № 1462-2019
Էջերի քանակը 35
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2019
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 18000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ