ԳՕՍՏ ԵՆ 378-1-2014
Վերնագիր Սառնագենտային համակարգեր և ջերմային պոմպեր. Անվտանգության և շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղված պահանջներ. Մաս 1. Հիմնական պահանջներ, որոշում, դասակարգում և ընտրության չափանիշներ
Նկարագրություն Настоящий стандарт устанавливает требования к безопасности людей и имущества (кроме продукции, находящейся в охлаждаемом или обогреваемом объеме), а также к охране атмосферы в помещениях и окружающей среды в целом: а) для мобильных и стационарных холодильных систем всех типов и размеров, в том числе тепловых насосов; b) систем охлаждения и/или обогрева с промежуточным контуром; c) различных вариантов размещения холодильных систем
Ն/Փ կարգավիճակը կորցրել է ուժը
Ընդունված է
Ընդունման թվականը
Ընդունված է ՀՀ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ
Գործարկման թվականը 2019-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ ԵՆ
Դասակարգում 27.200
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
Սառեցնող տեխնիկա

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2019-07-15
Գրանցման № 6029-2019
Էջերի քանակը 52
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2019
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 20800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ