ՀՍՏ 19.105-2019
Վերնագիր Ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Ծրագրային փաստաթղթերին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտը սահմանում է ծրագրային փաստաթղթերի ձևակերպմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները՝ հաշվիչ մեքենաների, համալիրների և համակարգերի համար՝ անկախ դրանց նշանակությունից և կիրառման ոլորտից և ծրագրային փաստաթղթերի միասնական համակարգի (ԾՓՄՀ) ստանդարտներով նախատեսված տվյալների տարբեր կրիչների վրա փաստաթղթերի կատարման ցանկացած եղանակի համար:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
80-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2019-06-28
Գործարկման թվականը 2020-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 95.020
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
Ռազմական տեխնիկա. Ռազմական հարցեր. Սպառազինություն

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2019-06-28
Գրանցման № 1465-2019
Էջերի քանակը 2
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2019
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ