ԳՕՍՏ 33864-2016
Վերնագիր Էներգաարդյունավետություն. Ջեռուցման սարքավորումներ. Նախագծում հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на оборудование для отопления: устройства для отопления помещений и комбинированные нагревательные устройства с номинальной мощностью 400 кВт, комплекты из устройств для отопления помещений, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии, а также комплекты из комбинированных нагревательных устройств, устройств контроля температуры и устройств, работающих на солнечной энергии. Настоящий стандарт не распространяется на: - нагревательные устройства, которые сконструированы специально для применения газообразных или жидких видов топлива, производимых преимущественно из биомассы; - нагревательные устройства, работающие на твердых видах топлива; - нагревательные устройства, предназначенные только для приготовления теплой питьевой воды или воды для хозяйственных нужд; - нагревательные устройства, предназначенные для нагрева и распространения газообразных теплоносителей, таких как пара или воздуха; - устройства для отопления помещений с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергий с максимальной электрической мощностью 50 кВт и выше
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
49-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2018-07-19
Գործարկման թվականը 2018-09-08
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 27.160
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
Արեգակնային էներգետիկա

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2018-07-19
Գրանցման № 5653-2018
Էջերի քանակը 27
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2018
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 10800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ