ԳՕՍՏ 33657.1-2015
Վերնագիր Օդորակիչներ օդասառեցմամբ և օդային ջերմային պոմպեր. Փորձարկման և սեզոնային գործակցի արդյունավետության հաշվարկման մեթոդներ. Մաս 1.Սառեցման արդյունավետության սեզոնային գործակից
Նկարագրություն Настоящий стандарт определяет методы испытаний и расчета для определения сезонного коэффициента эффективности для оборудования. Настоящий стандарт также определяет обязательные условия и соответствующие процедуры проведения испытаний для определения сезонного коэффициента эффективности и предназначен для сравнения с целью последующей маркировки и сертификации. Настоящий стандарт применяется для стандартных номинальных температурных условий T1 ссылочных стандартов. Процедуры, описанные в настоящем стандарте, могут быть использованы и для других температурных условий
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
49-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2018-07-19
Գործարկման թվականը 2018-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 27.080
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
Ջերմապոմպեր

Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2018-07-19
Գրանցման № 5643-2018
Էջերի քանակը 25
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2018
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 10000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ