ՀՍՏ ԻՍՕ 11814 ԻԴՖ/162-2017
Վերնագիր Չոր կաթ. Ջերմամշակման ինտենսիվության գնահատում. Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում է բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման (ԲՀՔ) եղանակով մեթոդ՝ ջերմամշակման ինտենսիվությունը գնահատելու համար, որը պետք է օգտագործել կաթի փոշու մշակման ժամանակ, որպեսզի շատ ցածր ջերմաստիճանում խտացրած չոր կաթի փոշին տարբերեն ցածր ջերմաստիճանում խտացրած չոր կաթի փոշուց:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
59-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2017-09-28
Գործարկման թվականը 2018-05-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ ԻՍՕ
Դասակարգում 67.100.10
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Կաթ և կաթնամթերք
Կաթ և կաթի վերամշակման մթերքներ
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2017-09-28
Գրանցման № 1399-2017
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2017
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 14500

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ