ՀՍՏ ԻՍՕ 3728 ԻԴՖ/70-2017
Վերնագիր Կաթնային և սերուցքային պաղպաղակ. Չոր նյութերի ընդհանուր պարունակության որոշում (ստուգիչ մեթոդ)
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում է ստուգիչ (ռեֆերենս) մեթոդ՝ կաթնային և սերուցքային պաղպաղակի և նմանատիպ արտադրանքի չոր նյութերի ընդհանուր պարունակությունն որոշելու համար:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
59-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2017-09-28
Գործարկման թվականը 2018-05-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ ԻՍՕ
Դասակարգում 67.100.40
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Կաթ և կաթնամթերք
Պաղպաղակ և սառեցված հրուշակեղեն
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2017-09-28
Գրանցման № 1398-2017
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2017
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 9500

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ