ՀՍՏ ԱՍՏՄ Ս666/Ս666-Մ-2017
Վերնագիր Արագացված սառեցման և հալեցման նկատմամբ բետոնի կայունության փորձարկման մեթոդներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանված փորձարկման մեթոդը նկարագրում է բետոնե փորձանմուշների կայունության որոշումը լաբորատորիայում՝ սառեցման և հալեցման արագ կրկնվող ցիկլերի նկատմամբ երկու տարբեր ընթացակարգերի միջոցով. ընթացակարգ Ա (A) արագ սառեցում և հալեցում ջրում և ընթացակարգ Բ (B) արագ սառեցում օդում և հալեցում ջրում: Երկու ընթացակարգն էլ նախատեսված են կոնկրետ ընթացակարգում նշված սառեցման և հալեցման ցիկլերի նկատմամբ բետոնի կայունության փոփոխության ազդեցության որոշման դեպքում օգտագործելու համար: Ընթացակարգերից ոչ մեկը նախատեսված չէ բետոնի կոնկրետ տեսակից կախված կանխատեսվող ծառայության ժամկետի ապահովման համար:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
35-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2017-07-03
Գործարկման թվականը 2018-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ
Դասակարգում 91.100.30
ՇԻՆԱՆՅՈւԹԵՐ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆ
Շինանյութեր
Բետոն և բետոնե շինվածքներ
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2017-07-03
Գրանցման № 1377-2017
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2017
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 11100

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ