ՀՍՏ ԻՍՕ 23065 ԻԴՖ/211-2017
Վերնագիր Հարստացված կաթնամթերքից ստացված կաթնայուղ. Օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների պարունակության որոշում գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդով
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում է մեթոդ՝ արհեստականորեն կամ բնականորեն հարստացված կաթնամթերքից լուծահանված անջուր կաթնայուղում օմեգա 3 և օմեգա 6 ճարպաթթուների պարունակությունն որոշելու համար: Սահմանված ընթացակարգը թույլ է տալիս գնահատել առավել կարևոր  3 և  6 ճարպաթթուները: ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. Օմեգա-3, -3 և 3 նշագրությունները սխալ են, սակայն ընդհանուր օգտագործման դեպքում դրանք համարժեք են  - 3-ին: Նույնը վերաբերում է նաև օմեգա-6, -6 և 6-ին, որոնք համարժեք են  - 6-ին:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
37-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2017-07-03
Գործարկման թվականը 2018-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ ԻՍՕ
Դասակարգում 67.100.10
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Կաթ և կաթնամթերք
Կաթ և կաթի վերամշակման մթերքներ
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2017-07-03
Գրանցման № 1380-2017
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2017
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 14500

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ