ՀՍՏ ԻՍՕ 6091 ԻԴՖ/86-2016
Վերնագիր Չոր կաթ. Տիտրվող թթվայնության որոշում. (ստուգիչ մեթոդ)
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում է չոր կաթի բոլոր տեսակներում տիտրվող թթվայնության որոշման ստուգիչ մեթոդը:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
36-Լ
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2016-06-28
Գործարկման թվականը 2016-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է
Հասցե
Կատեգորիա ՀՍՏ ԻՍՕ
Դասակարգում 67.100.10
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Կաթ և կաթնամթերք
Կաթ և կաթի վերամշակման մթերքներ
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2016-06-28
Գրանցման № 1335-2016
Էջերի քանակը 5
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2016
Հրատարակման ամսաթիվը
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 9500

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ