ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 547-3-2009
Վերնագիր Մեքենաների անվտանգություն. Մարդու մարմնի չափերը. Մաս 3. Մարդաչափական տվյալներ
Նկարագրություն В пвуфряызо уфвпжвтфз сткдзжзпэ твйозтэ фзнв щзнрдзмв (впфтрсрозфткщзумкз жвппэз), пзргчржкоэз жня твущзфв твйозтрд стрзорд к рфдзтуфкл жня жруфхсв щзнрдзмв м овъкпз (уо. ЕН 547-1 к ЕН 547-2). Двппэз ср твйозтво фзнв щзнрдзмв дэдзжзпэ пв рупрдз уфвфкщзумкч кйозтзпкл пзржзфэч нЁжзл к пз хщкфэдвЁф ждкизпкя фзнв, ржзижх к рупвызпкз, мвм к хунрдкя твгрфэ овъкпэ к хунрдкя рмтхивЁызл утзжэ. Двппэз гвйктхЁфуя пв урдтзозппро уруфряпкк впфтрсрозфткщзумкч куунзжрдвпкл, стрдзжзппэч жня тзстзйзпфвфкдпэч етхсс здтрсзлумрер пвузнзпкя, пвущкфэдвЁыкч рмрнр фтзч окннкрпрд щзнрдзм. Ущкфэдвнку± мвм охищкпэ, фвм к изпыкпэ. Рвйозтэ фзнв щзнрдзмв, мрфртэз унзжхзф сткозпяф± д ЕН 547-1 к ЕН 547-2, сткдзжзпэ жня 5-ер, 95-ер к 99-ер стршзпфкня уррфдзфуфдхЁыкч етхсс здтрсзлумрер пвузнзпкя к ргрйпвщзпэ P51), P951) к P991) уррфдзфуфдзппр. Нвуфряыкл уфвпжвтф сткозпязфуя м овъкпво, кйерфрднзппэо срунз жвфэ зер ддзжзпкя.
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության դաշնային գործակալություն
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
80-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-12-10
Գործարկման թվականը 2015-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԵՆ-Եվրոպական ստանդարտ
Դասակարգում 13.110
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ
Մեխանիզմների անվտանգություն

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԵՆ 547-3:1997 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ԳՕՍՏ ԵՆ 547-3-2016 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-12-10
Գրանցման № 2931-2014
Էջերի քանակը 5
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ