ԳՕՍՏ ԵՆ 792-1-2012
Վերնագիր Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Առանց պարուրակի մասերի ամրացման համար մեքենաներ
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на ручные неэлектрические машины с приводом от дви-гателей вращательного или возвратно-поступательного движения, работающих на сжатом воздухе или рабочей жидкости, удерживаемые при эксплуатации оператором при помощи: –одной руки или обеих рук;–ремней;–подвесного устройства. Настоящий стандарт распространяется на ручные неэлектрические машины, предназначенные для монтажа, крепления или удаления заклепок с разрывающимся и неразрывающимся сердечником, заглушек и крепежных деталей с одной стороны обрабатываемого изделия из металла, пластмассы и других материалов. В настоящем стандарте перечислены опасности, возникающие при эксплуатации машин, и указаны требования безопасности, которым они должны соответствовать во время установленного срока службы. К машинам для крепления деталей без резьбы относятся: –машины для установки крепежных деталей с разрывающимся сердечником, заклепок или за-глушек; –машины для установки фиксирующих деталей с разрывающимся сердечником; –клепальные машины; –машины для установки заклепок. Настоящий стандарт не распространяется на специальные и модифицированные ручные ма-шины, устанавливаемые в приспособлениях.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
77-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-12-08
Գործարկման թվականը 2015-01-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԵՆ-Եվրոպական ստանդարտ
Դասակարգում 25.140.99
ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈւԹՅՈւՆ
Ձեռքի գործիքներ
Ձեռքի այլ գործիքներ
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԵՆ 792-1:2000 + A1:2008 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-12-08
Գրանցման № 2892-2014
Էջերի քանակը 15
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ