ԳՕՍՏ ԵՆ 792-8-2012
Վերնագիր Ձեռքի մեքենաներ ոչ էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 8. Փայլեցման և հղկման մեքենաներ
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на ручные неэлектрические машины с приводом от двига- телей вращательного или возвратно-поступательного движения, работающих на сжатом воздухе или рабочей жидкости, удерживаемые в процессе работы оператором при помощи: - одной руки или обеих рук; - подвесного устройства. Настоящий стандарт распространяется на ручные неэлектрические машины, предназначенные для полирования и шлифования со всеми видами движений, например вращательным, орбитальным и возвратно-поступательным, используя покрытия шлифовальных материалов на основу из различных мягких материалов и бесконечные шлифовальные ленты. В настоящем стандарте перечислены опасности, возникающие в процессе работы машин, и указа- ны требования безопасности, которым они должны соответствовать во время установленного срока службы. К полировальным и шлифовальным машинам относятся: - ленточно-шлифовальные; - орбитальные шлифовальные; - полировальные; - орбитально-вращательные шлифовальные; - вращательные шлифовальные; - шлифовальные с прямолинейным движением. Настоящий стандарт не распространяется на специальные и модифицированные ручные машины, устанавливаемые в приспособлениях. П р и м е ч а н и е – На момент публикации стандарта не известны типы шлифовальных машин с двигателями внутреннего сгорания.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2012-12-03
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
56-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-10-07
Գործարկման թվականը 2014-11-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԵՆ-Եվրոպական ստանդարտ
Դասակարգում 25.140.99
ՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈւԹՅՈւՆ
Ձեռքի գործիքներ
Ձեռքի այլ գործիքներ
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԵՆ 792- 8:2001+Ա1:2008 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-10-07
Գրանցման № 2571-2014
Էջերի քանակը 16
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ