ՀՍՏ ԻՍՕ 9232 ԻԴՖ/146-2014
Վերնագիր Յոգուրտ. Բնութագրիչ միկրոմարմինների նույնականացումը (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus և Streptococcus thermophilus)
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում է յոգուրտում բնութագրիչ միկրոմարմինների նույնականացման փորձարկումները կախված դրանց ձևաբանական, աճեցման և ֆիզիոլոգիական հատկություններից: Այն կիրառելի է յոգուրտից առանձնացված շտամների համար, որոնցում առկա են կենսունակ բնութագրիչ միկրոմարմիններ:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
25-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-07-04
Գործարկման թվականը 2014-08-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ ԻՍՕ
Դասակարգում 07.100.30
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ. ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ
Մանրէաբանություն
Սննդի մանրէաբանություն
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԻՍՕ 9232:2003 ԻԴՖ/146։2003 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-08-01
Գրանցման № 1155-2014
Էջերի քանակը 25
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր ավտոկլավ
սննդային միջավայր
միկրոմարմին
պարունակության որոշում
կուլտուրա
կաթ
կաթոցիկ
յոգուրտ
նյութեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 22000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ