ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 11612-2007
Վերնագիր Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ջերմությունից և կրակից պաշտպանող հագուստ. Փորձարկման մեթոդներ և ջերմապաշտպան հագուստի շահագործման բնութագրեր
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на защитную одежду для работающих в условиях повышенных температур. Одежда состоит из предметов верхней одежды, изготовленных из эластичного материала, для защиты конкретных частей тела человека. Стандарт распространяется также на капюшоны и краги, но не распространяется на другие виды защиты головы, рук и ног. Настоящий стандарт определяет эксплуатационные характеристики и методы испытания материалов для защитной одежды и дает, при необходимости, рекомендации по конструированию одежды. Соответствующая настоящему стандарту защитная одежда предназначена для защиты рабочих от кратковременного контакта с пламенем и, по крайней мере, от воздействия одного из видов тепла. Тепломожет быть в виде конвективного тепла, теплового излучения,большихвыплесков расплавленного металла или сочетания этих опасных тепловых факторов. Соответствующая настоящему стандарту защитная одежда может не полностью подходить для некоторых видов деятельности, выполняемых пожарными и сварщиками.
Ն/Փ կարգավիճակը կորցրել է ուժը
Ընդունված է Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության դաշնային գործակալություն
Ընդունման թվականը 2014-11-01
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
53-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-10-06
Գործարկման թվականը 2014-11-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԻՍՕ - միջազգային ՆՓ
Դասակարգում 13.340.10
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ
Պաշտպանական միջոցներ
Պաշտպանական հագուստ
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  փոխարինող ԳՕՍՏ ԻՍՕ 11612-2014 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
գործողության մեջ:
Գրանցման ամսաթիվ 2014-10-06
Գրանցման № 2530-2014
Էջերի քանակը 8
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ