ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 8589-2005
Վերնագիր Զգայորոշական վերլուծություն. Հետազոտողների համար տարածքների նախագծում
Նկարագրություն Настоящий стандарт предназначен для применения во всех областях промышленности, где используется органолептическаяоценка продуктов спомощьюорганов чувств,идаетобщиеуказания по проектированию помещений для проведения органолептического анализа. В настоящем стандарте даны требования по организации испытательной лаборатории, содержащей место для приготовления образцов, место для проведения испытаний и офиса, и определен необходимый набор помещений и оборудования более расширенный, но необязательный.
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության դաշնային գործակալություն
Ընդունման թվականը 2011-11-29
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
40-3-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-09-25
Գործարկման թվականը 2014-10-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԻՍՕ - միջազգային ՆՓ
Դասակարգում 67.240
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Զգայորոշային վերլուծություն

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԻՍՕ 8589:1988 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8589-2014 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2014-09-25
Գրանցման № 2379-2014
Էջերի քանակը 10
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ