ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3972-2005
Վերնագիր Զգայորոշական վերլուծություն. Մեթոդաբանություն.Համային զգացողության հետազոտման մեթոդ
Նկարագրություն Настоящий стандарт предназначен для применения во всех областях промышленности, где используется органолептическая оценка продуктов с помощью органов чувств и устанавливает набор объективных методик для ознакомления испытателей с органолептическим анализом. Описанные методы тестирования применяются для того, чтобы: a) научить испытателей распознавать основные вкусы и отличать их друг от друга (см. раздел 6); b) научить испытателей распознавать и дифференцировать различные типы порогов восприятия (см. раздел 7); c) дать испытателям возможность осознать их собственную вкусовую чувствительность; d) дать возможность руководителям тестирования провести предварительное разделение испытателей на категории. Методы также применяются для регулярного контроля вкусовой чувствительности у испытателей, которые уже являются членами дегустационных комиссий.
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության դաշնային գործակալություն
Ընդունման թվականը 2005-12-29
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
40-3
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-09-25
Գործարկման թվականը 2014-10-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԻՍՕ - միջազգային ՆՓ
Դասակարգում 67.240
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
Զգայորոշային վերլուծություն

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԻՍՕ 3972:1991 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3972-2014 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2014-09-25
Գրանցման № 2374-2014
Էջերի քանակը 7
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ