ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3679-2010
Վերնագիր Ճարպաթթուների մեթիլային եթերներ (FAME). Փակ գավաթում հավասարակշիռ պայմաններում բռնկման ջերմաստիճանի որոշման արագացված մեթոդը
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на краски (включая водорастворимые краски), лаки, связующиекрасок, растворители, клеи,нефтяныеи относящиесяк нимпродукты и устанавливаетметодопределения температуры вспышки в закрытом тигле в интервале от минус 30 °С до плюс 300 °С. При применении метода с детектором вспышки (А.1.6, приложение А) настоящий стандарт можно применять для определения температуры вспышки метиловых эфиров жирных кислот (FAME).
Ն/Փ կարգավիճակը կորցրել է ուժը
Ընդունված է Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության դաշնային գործակալություն
Ընդունման թվականը 2010-12-27
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
40/2
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-09-19
Գործարկման թվականը 2014-10-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն -
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԻՍՕ - միջազգային ՆՓ
Դասակարգում 87.040
ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ
Ներկեր և լաքեր

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԻՍՕ 3679:2004 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ԳՕՍՏ ԻՍՕ 3679-2014 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2014-09-19
Գրանցման № 2359-2014
Էջերի քանակը 15
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ