ԳՕՍՏ Ռ ԵՆ 1601-2007
Վերնագիր Հեղուկ նավթամթերք. Ոչ էթիլացված բենզին. Օրգանական թթվածին պարունակող միացությունների և օրգանական կապված թթվածնի ընդհանուր պարունակության որոշումը գազաքրոմատագրման մեթոդով` թթվածնի բոցաիոնիզացված դետեկտորի (O-FID) կիրառմամբ
Նկարագրություն Настоящий стандарт устанавливает метод газовой хроматографии для количественного определения содержания индивидуальных органических кислородсодержащих соединений в диапазоне от 0,17%масс. до 15%масс. и общего содержания органически связанного кислорода до 3,7%масс. в неэтилированном бензине, имеющем температуру конца кипения не более 220 °С. Предупреждение — Применение настоящего стандарта может быть связано с опасными для здоровья материалами, приемами и оборудованием. В настоящем стандарте не ставится цель указать все проблемы техники безопасности, связанные с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за применение соответствующих методов обеспечения техники безопасности и охраны здоровья, а также перед использованием стандарта — за определение применимости действующих нормативных ограничений.
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2007-12-27
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
40/2
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-09-19
Գործարկման թվականը 2014-10-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԵՆ-Եվրոպական ստանդարտ
Դասակարգում 75.080
ՆԱՎԹԱՐԴՅՈւՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԱՎԹԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ
Նավթամթերք ընդհանուր առմամբ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  MOD-ձևափոխված ԵՆ 1601:1997 0000-00-00   N-  
  փոխարինող ԳՕՍՏ ԵՆ 1601-2012 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2014-09-19
Գրանցման № 2355-2014
Էջերի քանակը 15
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ