ԳՕՍՏ 32111.1-2013
Վերնագիր Մեքենաների աղմուկ. Օդորակիչների և օդային ջերմային պոմպերի ձայնի հզորության գնահատում. Մաս 1. Արտաքին սարքավորումներ առանց օդամուղի
Նկարագրություն Настоящий стандарт устанавливает методы оценки звуковой мощности оборудования кондиционеров и воздушных (т. е. использующих теплоту воздуха) тепловых насосов (далее — тепловые насосы), находящегося вне помещения (далее — оборудование). Стандарт распространяется на устанавливаемые вне помещения секции оборудования с приводомот электродвигателя, с механической компрессией, предназначенного для жилых, торговых и производственных помещений. Стандарт также распространяется на наружное оборудование с воздуховодами внутри помещения. Устанавливаемые настоящим стандартом методы позволяют оценить октавные уровни звуковой мощности и корректированный по А уровень звуковой мощности оборудования. Стандарт не распространяется на секции оборудования с воздуховодами, устанавливаемые вне помещения, на чиллеры (водоохлаждающие аппараты), оборудование с компрессорами переменной частоты вращения, а также на оборудование, используемое в технологических процессах.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2013-03-25
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
36-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-08-14
Գործարկման թվականը 2014-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 27.080
ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱ ԵՎ ՋԵՐՄԱՏԵԽՆԻԿԱ
Ջերմապոմպեր

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  MOD-ձևափոխված ԻՍՕ 13261-1:1998 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2014-08-14
Գրանցման № 2246-2014
Էջերի քանակը 11
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 4400

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ