ԳՕՍՏ 31507 -2012
Վերնագիր Ավտոտրանսպորտային միջոցներ. Տեխնիկական պահանջներ. Փորձարկման մեթոդներ
Նկարագրություն Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства (далее – АТС) категорий М, N и О в соответствии с [1], кроме АТС: − имеющих максимальную скорость менее 40 км/ч; − прицепов-тяжеловозов и полуприцепов-тяжеловозов; − не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования.
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2012-05-24
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
07/1-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2014-03-01
Գործարկման թվականը 2014-03-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 43.060.01
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ
Ներքին այրման շարժիչներ ճանապարհատրանսպորտային տեխնիկայի համար
Ներքին այրման շարժիչներ ճանապարհային տրանսպորտի համար ընդհանուր առմամբ
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2014-03-01
Գրանցման № 2006-2014
Էջերի քանակը 50
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №1-2014
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 20000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ