ՀՍՏ ԻՍՕ 31000 -2012
Վերնագիր Ռիսկի կառավարում. Սկզբունքեր և ղեկավար ցուցումներ
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են ռիսկի կառավարման սկզբունքները և ղեկավար ցուցումները: Սույն ստանդարտը կարող է կիրառվել բոլոր պետական, մասնավոր կամ առևտրային կազմակերպությունների, ասոցիացիաների, անձանց կամ խմբերի կողմից: Հետևաբար սույն ստանդարտը նախատեսված չէ կոնկրետ որևէ արդյունաբերության կամ հատվածի համար: ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ- Հարմարության համար, բոլոր նրանք, ովքեր կիրառում են սույն ստանդարտը, մեկ անունով կոչվում են «կազմակերպություն»: Սույն ստանդարտը կարող է կիրառվել կազմակերպության գոյության ընթացքում և գործունեությունների՝ ներառյալ ռազմավարությունները և որոշումները, գործողությունների, գործընթացների, գործառնությունների, նախագծերի, ծառայությունների և ակտիվների լայն շրջանում: Սույն ստանդարտը կիրառվում է ցանկացած տեսակի ռիսկերի համար՝ անկախ դրանց բնույթից և դրական կամ բացասական հետևանքներից: Թեև սույն ստանդարտն ապահովում է ընդհանուր ղեկավար ցուցումներ, այն նախատեսված չէ կազմակերպություններում միատեսակ ռիսկի կառավարմանը նպաստելու համար: Ռիսկի կառավարման պլանները և ենթակառուցվածքը մշակելու և ներդնելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել կազմակերպությունների հատուկ կարիքները, նրանց կոնկրետ նպատակները, համատեքստը, կառուցվածքը, գործողությունները, գործընթացները, գործառնությունները, նախագծերը, արտադրանքները, ծառայությունները կամ ակտիվները և հատուկ կիրառվող մեթոդները: Սույն ստանդարտը նախատեսվում է կիրառել գոյություն ունեցող ստանդարտներում և հետագա ստանդարտներում` գոյություն ունեցող ռիսկի կառավարման գործընթացները ներդաշնակեցնելու համար: Այն ապահովում է հատուկ ռիսկերի և (կամ) ոլորտների հետ կապված ստանդարտներին աջակցելու միասնական մոտեցում և չի փոխարինում այդ ստանդարտներին: Սույն ստանդարտը նախատեսված չէ սերտիֆիկացման նպատակով կիրառելու համար:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
58-В
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2012-08-31
Գործարկման թվականը 2012-09-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ ԻՍՕ
Դասակարգում 03.100.01
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ. ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ. ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւՄ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐՈւՄ. ՎԱՐՉԱԿԱԶՄ. ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ
Ֆիրմաների կազմակերպում և ղեկավարում
Ֆիրմաների կազմակերպում և ղեկավարում ընդհանուր առմամբ
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԻՍՕ 31000:2009 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2012-10-01
Գրանցման № 993-2012
Էջերի քանակը 34
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №4-2012
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր հետևանք
իրադարձություն
համատեքստի մշակում
ռիսկի կառավարում
հսկողություն
վերլուծություն
հավանականություն
շահագրգիռ կողմ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 29500

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ