ԳՕՍՏ 1.3-2008
Վերնագիր Ստանդարտացման միջպետական համակարգ. Միջազգային և տարածաշրջանային ստանդարտները որպես միջպետական ստանդարտներ ընդունման կանոններ և մեթոդներ
Նկարագրություն Настоящий стандарт устанавливает правила и методы принятия международных и региональных стандартов (далее — международные стандарты*) в качестве межгосударственных стандартов, а также международных документов, не являющихся международными стандартами (далее — международные документы*), в качестве межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации (далее — межгосударственные стандарты*), а также требования к их построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. Положения настоящего стандарта подлежат применению национальными органами по стандартизации, Бюро по стандартам Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС), межгосударственными техническими комитетами по стандартизации, национальными техническими комитетами по стандартизации, предприятиями, организациями и другими субъектами хозяйственной деятельности, научно-техническими, инженерными обществами и другими общественными объединениями государств — участников Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации (далее — государства-участники), участвующих в разработке межгосударственных стандартов. Положениями настоящего стандарта можно руководствоваться при принятии национальных стандартов других государств в качестве межгосударственных стандартов с соблюдением авторских прав органа по стандартизации, принявшего соответствующий стандарт.
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2008-06-06
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008
550-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2011-08-01
Գործարկման թվականը 2011-08-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն -
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  փոխարինված ԳՕՍՏ 1.3-2002 2011-08-01  Տեղեկատու N3-2011  
  փոխարինող ԳՕՍՏ 1.3-2014 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Ուկրաինա
Ուզբեկստանի
Տաջիկստան
Ռուսաստանի Դաշնություն
Մոլդովայի
Ղրղզստան
Ղազախստան
Բելառուս
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 47
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր տեխնիկական հաշվետվություն
տեխնիկական պահանջներ/ պայմաններ
ձեռնարկ
արդյունաբերական տեխնիկական համաձայնագրեր
հանրամատչելի տեխնիկական պահանջներ/ պայմաններ
Միջազգային Ստանդարտ
տեղեկատվական նախնական տարր
միջազգային գործնական համաձայնագրեր
տեղեկատվական հավելյալ տարր
տեխնոլոգիական զարգացման գնահատման միտումները
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 18800

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ