ԳՕՍՏ 1.2-2009
Վերնագիր Ստանդարտացման միջազգային համակարգ. Միջազգային ստանդարտներ, կանոններ և խորհուրդներ միջազգային ստանդարտացման. Մշակման, ընդունման, կիրառման, փոփոխության և արդիականացման և փոխարինման կանոններ
Նկարագրություն 1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила разработки, принятия, применения, обновления (пересмотра, внесения изменений и поправок) и отмены документов по межгосударственной стандартизации (межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации). 1.2 Настоящий стандарт не распространяется на процедуры разработки, принятия, применения, обновления и отмены межгосударственных стандартов на оборонную продукцию. 1.3 По отношению к настоящему стандарту на национальном уровне могут быть установлены дополнительные и/или конкретизирующие правила, которые распространяются на процедуры разработки межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации, изменений к ним, а также правила применения и прекращения применения этих документов в отдельных государствах, в частности правила разработки и применения межгосударственных стандартов в области строительства и строительных материалов.
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարինված է
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2009-11-01
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008
550-A
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2011-08-01
Գործարկման թվականը 2011-08-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 01.120
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Ստանդարտացում. Ընդհանուր կանոններ

Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  փոխարինող ԳՕՍՏ 1.2-2015 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Ուկրաինա
Ուզբեկստանի
Տաջիկստան
Ռուսաստանի Դաշնություն
Մոլդովայի
Ղրղզստան
Ղազախստան
Բելառուս
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 19
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 7600

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ