ՀՍՏ ԵՆ 301195-2011
Վերնագիր Թվային հեռուստատեսային հեռարձակում (ԹՀՀ, DVB). Շարժական կապի գլոբալ համակարգի (ՇԳՀ, GSM) միջոցով կազմակերպվող ինտերակտիվ կապուղի
Նկարագրություն Սույն ստանդարտով սահմանվում են Թվային հեռուստատեսային հեռարձակման (ԹՀՀ, DVB) համար Շարժական կապի գլոբալ համակարգի (ՇԳՀ, GSM) վրա հիմնված ինտերակտիվ կապուղու ապահովման հիմնական տեխնիկական պահանջները: ԹՀՀ (DVB) նախագիծը չի նախատեսված ինտերակտիվ կապուղու` յուրաքանչյուր հեռարձակման համակարգի հետ կապված լուծումները սահմանելու համար, որովհետև ինտերակտիվ կապուղու փոխանցման տարբեր միջոցների համատեղելիությունը ցանկալի է: Հետևաբար` ինտերակտիվ կապուղու ՇԳՀ (GSM) լուծումները կիրառում են արբանյակային, կաբելային, կոլեկտիվ ընդունմամբ կաբելային հեռուստատեսային, արբանյակներից հաղորդումների ընդունման ալեհավաքով հեռուստատեսային, երկրային, միկրոալիքային կամ ցանկացած թվային հեռուստատեսային այլ հեռարձակման կամ բաշխման համակարգերի համար: ՇԳՀ-ի (GSM) միջոցով կազմակերպվող ինտերակտիվ կապուղու սույն ստանդարտում տրված լուծումները կազմում են ԹՀՀ (DVB) համակարգում ինտերակտիվ ծառայությունների կիրառման այլընտրանքների մեծ խմբի մի մասը:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008
550-А
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2011-08-03
Գործարկման թվականը 2011-08-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՍՏ ԵՆ
Դասակարգում 33.070.50
ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈւԹՅՈւՆ. ԼՍԱՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ՏԵՍԱՏԵԽՆԻԿԱ
Շարժակն ծառայություններ
Շարժական օբյեկտների հետ ռադիոկապի գլոբալ համակարգ (GSM)
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  IDT-նույնական միջազգային ստանդարտների համար ԵՆ 301195:1999 0000-00-00   N-  
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2011-09-01
Գրանցման № 911-2011
Էջերի քանակը 18
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2011
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է Հայերեն
Հանգուցային բառեր Ժամանակային բաժանումով բազմաքանակ հասանելիություն
Հեռուստատեսային կցուրդ
Հեռուստատեսային բլոկ
Կարճ հաղորդագրությունների ծառայություն
Ինտերակտիվ կապուղի
Ինտերակտիվ ինտերֆեյսի մոդուլ
Ինտերակտիվ ցանցային ադապտեր
Շարժական կայան
Շարժական կապի ծառայությունների կոմուտացման կենտրոն
Շարժական տերմինալ
Ցանցային ինտերֆեյսի բլոկ
Բաց համակարգերի փոխազդեցություն
Ընդհանուր օգտագործման կոմուտացվող հեռախոսային ցանց
Ադապտացում ըստ կապի արագության
Ինտեգրված ծառայություններով թվային ցանց
Գաուսսյան նվազագույն շեղումով մանիպուլացում
Շարժական կապի գլոբալ համակարգ
Բազային կայանի կոնտրոլեր
Բազային ընդունահաղորդիչ կայան
Հեռարձակման կապուղի
Հեռարձակման ինտերֆեյսային մոդուլ
Տվյալների փոխանցման տերմինալային սարքավորումներ
Տվյալների մշակման տերմինալային սարքավորումներ
Թվային հեռուստատեսային հեռարձակում
Եվրոպական ստանդարտ
Եվրոպական հեռահաղորդակցության ստանդարտ
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 15000

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ