ՀՀ ՏՊ 39317339.6261-2010
Վերնագիր Շշալցված խմելու աղբյուրի ջուր "ԱԿՎԱՐԻՆԱ"
Նկարագրություն Սույն տեխնիկական պայմանները տարածվում են "ԱԿՎԱՐԻՆԱ" անվանումով շշալցված աղբյուրի խմելու ջրի վրա, որը շշալցվում է Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուր գյուղի տարածքի հորատանցքից, մեխանիկական մաքրման և անդրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության ենթարկվելուց հետո:
Ն/Փ կարգավիճակը գործարկվում է առաջին անգամ
Ընդունված է
Ընդունման թվականը 0000-00-00
Ընդունված է ՀՀ "Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ" ՓԲԸ2004
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 0000-00-00
Գործարկման թվականը 2010-06-09
Ն/Փ մշակողը և հասցեն "Մուլտի ակվամարին" ՍՊԸ
Հասցե ՀՀ ք. Երևան Թումանյան 21
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀՀ ՏՊ - ՀՀ տեխնիկական պայմաններ
Դասակարգում 13.060.20
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՄԱՐԴՈւ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅՈւՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆԻՑ. ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆ
Ջրի որակ
Խմելու ջուր
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2010-06-09
Գրանցման № 11156
Էջերի քանակը 9
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №2-2009
Հրատարակման ամսաթիվը 2010-06-09
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր աղբյուրի
ջուր
շշալցված
Փոփոխությունները ՆՓ-ի
№1 2012-02-14 Տեղեկատու №1-2012
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ