ԳՕՍՏ 2.305-2008
Վերնագիր Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի միասնական համակարգ. Պատկերներ` տեսք, կտրվածքներ, հատվածքներ
Նկարագրություն Настоящий стандарт устанавливает правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах всех отраслей промышленности и строительства
Ն/Փ կարգավիճակը փոխարեն
Ընդունված է ՄՊԽ. Ստանդարտացման, չափագտության և սերտիֆիկացման միջպետական խորհուրդ
Ընդունման թվականը 2008-08-28
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008
868-А
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2009-10-19
Գործարկման թվականը 2010-01-19
Ն/Փ մշակողը և հասցեն -
Հասցե
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ
Դասակարգում 01.100.01
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Տեխնիկական գծագրեր
Տեխնիկական գծագրեր ընդհանուր առմամբ
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
-  հղված ԳՕՍՏ 2.102-68 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.103-68 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.109-73 0000-00-00   N-  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.302-68 0000-00-00   N-  
-  փոխարինված ԳՕՍՏ 2.305-88 2010-01-19  Տեղեկատու N4-2009  
-  հղված ԳՕՍՏ 2.317-69 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 2.052-2006 0000-00-00   N-  
  հղված ԳՕՍՏ 2.104-2006 0000-00-00   N-  
  փոխարինված ՀՍՏ ԳՕՍՏ 2.305-97 2010-01-19  Տեղեկատու N4-2009  
Պետություն Միացել են:
Ուկրաինա
Թուրքմենստան
Տաջիկստան
Ռուսաստանի Դաշնություն
Մոլդովայի
Ղրղզստան
Ղազախստան
Բելառուս
Հայաստան
Ադրբեջան
գործողության մեջ:
Ռուսաստանի Դաշնություն
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 0000-00-00
Գրանցման №
Էջերի քանակը 23
Տեղեկատվության աղբյուր №-
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Ռուսերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր պատկերներ
փաստաթղթերի
տեսք
միասնական
համակարգ
հատվածքներ
կտրվածքներ
կոնստրուկտորական
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) 9200

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ