ՀԴ 005-2009
Վերնագիր Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչ
Նկարագրություն Սույն դասակարգչով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական գործունեության տեսակների անվանումները համապատասխան կոդերով
Ն/Փ կարգավիճակը
Ընդունված է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն (Երևան)
Ընդունման թվականը 2009-07-01
Ընդունված է ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008
372-Н
ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ 2009-06-03
Գործարկման թվականը 2009-07-01
Ն/Փ մշակողը և հասցեն ՀՀ արդարադատության նախարարություն
Հասցե ք.Երևան
Ամրացված է Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004
Հասցե ք. Երևան, Կոմիտասի պ. 49/4
Կատեգորիա ՀԴ - հայաստանի դասակարգիչ
Դասակարգում 01.140.10
ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
Տեղեկագիտություն. Հրատարակչական գործ
Գիր և տառադարձում
Վկայակոչումներ "-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
  Հղման տիպ Ստանդարտ Փոխարինման ամսաթիվ Տեղեկատվության աղբյուր Ծանոթություն
  փոխարինված ՀԴ 005-2006 2009-07-01  Տեղեկատու N3-2009 Գերատեսչական Տեղեկագիր № 22՝-2009 
Պետություն Միացել են:
Հայաստան
գործողության մեջ:
Հայաստան
Գրանցման ամսաթիվ 2009-07-01
Գրանցման № 10309238
Էջերի քանակը 0
Տեղեկատվության աղբյուր Տեղեկատու №3-2009
Հրատարակման ամսաթիվը 0000-00-00
Բնագրի լեզուն Հայերեն
Թարգմանված է
Հանգուցային բառեր դասակարգիչ
գործունեության
տեսակների
տնտեսական
Փոփոխությունները ՆՓ-ի Չի փոփոխվել:
Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) -

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ