ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 105
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԻՍՕ/ՏՀ 13530-1997 Ջրի որակ. Ջրի վերլուծության որակի անալիտիկ ստուգման ձեռնարկ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 13759-1996 Նավթամթերք. Դիզելային վառելիքի մեջ ալկիլ նիտրատի պարունակության որոշում. Սպեկտրաչափական մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 13857-2012 Մեքենաների անվտանգություն. Անվտանգ հեռավորություն վերին և ստորին վերջույթներից վտանգավոր գոտի ընկնելուց պաշտպանվելու համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 14122-1-2009 Մեքենաների անվտանգություն. Անշարժ մեքենաների հասանելիության միջոցներ. Մաս 1. Երկու մակարդակների միջև անշարժ միջոցների հասանելիության ընտրություն Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 14122-2-2010 Մեքենաների անվտանգություն. Անշարժ մեքենաների հասանելիության միջոցներ. Մաս 2. Աշխատանքային տարածքներ և անցումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 14122-4-2009 Մեքենաների անվտանգություն. Անշարժ մեքենաների հասանելիության միջոցներ. Մաս 4. Ուղահայաց աստիճաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 14159-2012 Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների կառուցվածքին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 15025-2012 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ջերմությունից և կրակից պաշտպանող հագուստ. Բոցի սահմանափակ տարածման փորձարկման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 15831-2013 Հագուստ. Ֆիզիոլոգիական ազդեցություն. Ջերմամանեկենի ջերմամեկուսացման չափման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ/ՏՍ 16782-2020 Կլինիկական լաբորատոր փորձարկում. Հակամանրէային զգայունության փորձարկման համար դեհիդրատացված Մյուլլեր-Հինթոն ագարի և արգանակի ընդունվող խմբաքանակների չափանիշներ Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 17491-3-2009 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Քիմիական նյութերից պաշտպանության հատուկ հագուստ. Մաս 3. Հեղուկի շիթի ներթափանցման նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդ (շիթային մեթոդ) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ/ՍԻԷ 20086-2020 Լույս և լուսավորություն. Լուսավորության էներգաարդյունավետությունը շինություններում Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 20846-2004 Նավթամթերք. Ավտոմոբիլային վառելիքում ծծմբի պարունակության որոշում. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 23125-2012 Մետաղամշակման հաստոցների անվտանգություն. Խառատագործական հաստոցներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-109-2013 Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման սարքերին վերաբերող մասնավոր պահանջներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
1234
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ