ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 105
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-2-2013 Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և պատրաստվածքներ. Սպասք և ճաշարանային ամանեղեն. Մաս 2. Կոռոզիադիմացկուն պողպատից և արծաթի ծածկույթով սպասք. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-3-2013 Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և պատրաստվածքներ. Սպասք և ճաշարանային ամանեղեն. Մաս 3. Ճաշարանային և դեկորատիվ արծաթապատ ամանեղեն. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-7-2013 Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և պատրաստվածքներ. Սպասք և սպասքի պարագաներ. Մաս 7. Սպասքի պարագաներ արծաթից, այլ թանկարժեք նյութերից և համաձուլվածքներից. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8442-8-2013 Սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր և պատրաստվածքներ. Սպասք և ճաշարանային ամանեղեն. Մաս 8. Ճաշարանային և դեկորատիվ արծաթից ամանեղեն. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8586-1-2011 Զգայորոշական վերլուծություն.Փորձարկողների ընտրման, ուսուցման և հսկման ընդհանուր ձեռնարկ. Մաս 1. Ընտրված փորձարկողներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 8586-2-2008 Զգայորոշական վերլուծություն.Փորձարկողների ընտրման, ուսուցման և նրանց գործունեության հսկման ընդհանուր ձեռնարկ. Մաս 2. Զգայորոշական գնահատման փորձագետներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 8589-2005 Զգայորոշական վերլուծություն. Հետազոտողների համար տարածքների նախագծում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ/ՍԻԷ 8995-3-2020 Աշխատանքային վայրերի լուսավորություն. Մաս 3. Բացօթյա աշխատանքային վայրերի անվտանգության և պաշտպանության համար լուսավորությանը ներկայացվող պահանջներ Ակտիվ
Հայերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 9697-1992 Ջրի որակ. Բետա ռադիոակտիվության չափումը անալի ջրում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 10191-2012 Մարդատար ավտոմեքենաների դողեր. Դողերի բնութագրերի հսկողություն. Լաբորատոր փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 10304-2-1995 Ջրի որակ. Լուծված անիոնների որոշում իոնների հեղուկ քրոմատագրմամբ. Մաս 2. Բրոմիդների, քլորիդների, նիտրատների, նիտրիտների, օրթոֆոսֆատների և սուլֆատների որոշումը կեղտաջրում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 10359-2-1994 Ջրի որակ. Ֆտորիդների որոշում. Մաս 2. Թրմելուց և թորելուց հետո անօրգանականորեն կապված ֆտորիդների որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 10370-1993 Նավթամթերք. Ածխածնային մնացորդի որոշում. Միկրո մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 10454-2013 Դողեր բեռնատար մեքենաների և ավտոբուսների. Դողերի բնութագրերի հսկողություն. Լաբորատոր փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 10703-1997 Ջրի որակ. Բարձր լուծաչափի գամմա ճառագայթային սպեկտրաչափի միջոցով ռադիոնուկլիդների ակտիվության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 11007-2013 Նավթամթերք և քսանյութեր. Թանձր քսուքի հակակոռոզիոն բնութագրերի որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 11047-1998 Հողի որակ. Կադմիումի, քրոմի, կոբալտի, պղնձի, կապարի, մանգանի, նիկելի և ցինկի որոշում. Բոցային և էլեկտրաջերմային ատոմաաբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդներ Ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 11161-2010 Մեքենաների սարքավորումների անվտանգություն. Ինտեգրված արտադրական համակարգեր. Հիմնական պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 11265-1994 Հողի որակ. Տեսակարար էլեկտրական հաղորդակցության որոշում Ակտիվ
-
ԻՍՕ 11266-1994 Հողի որակ. Հողում աէրոբ պայմաններում օրգանական քիմիկատների կենսադեգրադացման լաբորատոր փրձարկման ձեռնարկ Ակտիվ
-
ԻՍՕ 11465-1993 Հողի որակ. Զանգվածի հիման վրա չոր նյութի և ջրի պարունակության որոշում. Ծանրաչափական մեթոդ Ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 11611-2011 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հատուկ հագուստ զոդման և նմանատիպ աշխատանքների ժամանակ հալված մետաղի կայծերից և ցայտերից պաշտպանելու համար. Տեխնիկական պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 11612-2007 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ջերմությունից և կրակից պաշտպանող հագուստ. Փորձարկման մեթոդներ և ջերմապաշտպան հագուստի շահագործման բնութագրեր Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ՀՍՏ ԻՍՕ 11665-8-2020 Շրջակա միջավայրում ռադիոակտիվության չափում Օդ. ռադոն-222 Մաս 8. Շինություններում նախնական և լրացուցիչ հետազոտությունների մեթոդաբանություն Ակտիվ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ» ՓԲԸ
Հայերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 11932-1996 Վերաշրջանառության, կրկնակի օգտագործման կամ որպես ոչ ռադիոակտիվ թափոն հեռացման համար նախատեսված պինդ նյութերի ռադիոակտիվության չափումներ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 12156-1-2006 Դիզելային վառելիք. Քսող ունակության որոշումը բարձր հաճախականությամբ հետադարձ առաջընթաց սարքի օգտագործմամբ (HFRR). Մաս 1. Փորձարկման մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 12185-1996 Չմշակված նավթ և նավթամթերք. Խտության որոշում. Տատանվող Ս-աձև խողովակի մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 12205-1995 Նավթամթերք. Օքսիդացման նկատմամբ միջին թորված վառելիքների կայունության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 12937-2000 Նավթամթերք. Ջրի պարունակության որոշում. Կառլ Ֆիշերի կուլոնաչափության տիտրման մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 13357-1-2013 Նավթամթերք. Քսուքային յուղերի ֆիլտրման որոշումը. Մաս 1. Ջրի բացակայությամբ մեթոդ յուղերի համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
1234
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ