ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 105
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4000-1-2013 Անիվներ և անվահեց մարդատար մեքենաների համար. Մաս 1. Անիվներ (մետրական սերիա) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4000-2-2005 Դողեր և անվահեց մարդատար մեքենաների համար. Մաս 2. Անվահեց Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4209-1-2006 Դողեր և անվահեց բեռնատար մեքենաների և ավտոբուսների համար. Մաս 1. Դողեր (մետրական սերիա) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4209-2-2006 Դողեր և անվահեց բեռնատար մեքենաների և ավտոբուսների համար. Մաս 2. Անվահեց (մետրական սերիա) Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-6-2012 Գյուղատնտեսական մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 6. Հեղուկացիրներ և մեքենաներ հեղուկ պարարտանյութերի ներմուծման համար Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4254-9-2012 Գյուղատնտեսական մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 9. Սերմնացան մեքենաներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 4259-2006 Նավթամթերք. Ճշգրիտ տվյալների որոշում և դրանց կիրառում փորձարկման մեթոդների նկատմամբ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4643-2013 Պոլիմերային կոշիկ. Ընդհանուր նշանակության երկարաճիտ կոշիկներ լցակաղապարված պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից, տակդիրով կամ առանց տակդիրի. Տեխնիկական պայմաններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 5165-1998 Նավթամթերք. Դիզելային վառելիքում դետոնացիոն բնութագրերի որոշում. Ցետանային մեթոդ Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 5492-2005 Զգայորոշական վերլուծություն. Բառարան Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 5496-2005 Զգայորոշական վերլուծություն. Մեթոդաբանություն. Հետազոտողներին հոտերի հայտնաբերման և ճանաչման ուսուցում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 5508-1990 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Գազաքրոմատագրման միջոցով ճարպաթթուների մեթիլ եթերների վերլուծություն Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 5509-2000 Կենդանական և բուսական ճարպեր և յուղեր. Ճարպաթթուների մեթիլ եթերների նախապատրաստում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 5555-2001 Կենդանական և բուսական յուղեր. Նմուշառում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 5663-1984 Ջրի որակ. Սելենով հանքայնացումից հետո ազոտի որոշման մեթոդ ըստ Կյելդալի Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 6060-1989 Ջրի որակ. Թթվածնի քիմիական պահանջի որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 6245-2001 Նավթամթերք. Մոխրի պարունակության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 6247-2013 Նավթամթերք. Քսայուղերի փրփրագոյացնող բնութագրիչների որոշումը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 6388-93 Մակերևութաակտիվ նյութեր. Հոսունության բնութագրերի որոշում ռոտացիոն մածուցիկաչափով Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 6617-2013 Նավթային քսայուղեր. Հնեցման բնութագրիչները. Ածխածնային նստվածքի պարունակության փոփոխության որոշումը օքսիդացումից հետո` ըստ Կոնդրադսոնի Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 6619-2013 Նավթամթերք և քսայուղեր. Չեզոքացման թիվ. Պոտեցաչափական տիտրման մեթոդ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 6666-1983 Սուրճի նմուշառիչներ Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 6878-2004 Ջրի որակ. Ֆոսֆորի որոշում. Սպեկտրոմետրիկ մեթոդ ամոնի մոլիբդատով Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 7027-1999 Ջրի որակ. Պղտորության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 7624-2013 Նավթամթերք և քսայուղեր. Արգելակման հանքային տուրբինային յուղեր. Օքսիդացման նկատմամբ կայունության որոշում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ/ԻԷԿ 7816-4-2005 Նույնականացման քարտեր. Ինտեգրալային սխեմաներով կոնտակտ քարտեր. Մաս 4. Կազմակերպություն՝ պաշտպանություն և հրամանները փոխանակման համար Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 7888-1985 Ջրի որակ. Էլեկտրական հաղորդականության որոշում Ոչ ակտիվ
-
ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8178-2-2013 Մխոցավոր ներքին այրման շարժիչներ. Այրման արտադրանքների արտանետումների չափումը. Մաս 2. Շահագործման պայմաններում գազերի և մասնիկների արտանետումների չափումը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԻՍՕ 8245-1999 Ջրի որակ. Ընդհանուր օրգանական ածխածնի և լուծված օրգանական ածխածնի որոշման ուղեցույց Ոչ ակտիվ
-
ԻՍՕ 8288-1986 Ջրի որակ. Կոբալտի, նիկելի, պղնձի, ցինկի, կադմիումի և կապարի որոշում. Բոցային ատոմաաբսորբցիոն սպեկտրաչափական մեթոդներ Ակտիվ
-
1234
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ