ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 6158
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ ԻԷԿ /ԹՍ 61241-2-2-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար.Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ. Բաժին 2. «fr» գազերի փորձարկումների սահմանափակ շերտերում դյուրավառ փոշու էլեկտրական տեսակարար դիմադրության որոշման մեթոդ. Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-1-2-2011 Էլեկտրասարքավորումներ կիրառվող դյուրավառ փոշուց բոցավառվող վտանգավոր տարածքներում. Մաս 1. Էլեկտրասարքավորումներ պաշտպանիչ թաղանթով և մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակումով ․ Բաժին 2. Ընտրություն, տեղակայում և շահագործում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-2-1-2011 Էլեկտրասարքավորումներ կիրառվող դյուրավառ փոշուց բոցավառվող վտանգավոր տարածքներում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ. Բաժին 1. Ինքնաբռնկվող դյուրավառ փոշու ջերմաստիճանի որոշման մեթոդներ Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61241-14-2011 Էլեկտրասարքավորումներ նախատեսված այրվող փոշու բռնկման հանդեպ վտանգավոր գոտիներում կիրառելու համար. Մաս 14. Ընտրություն և տեղակայում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ ԻԷԿ ՏՌ 61340-5-2-2021 Էլեկտրաստատիկա. Էլեկտրական սարքավորումների պաշտպանությունը էլեկտրաստատիկ երևույթներից. Կիրառման ուղեցույց Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 33787-2019 (ԻԷԿ 61373:2010) Երկաթուղային շարժական կազմի սարքավորումներ. Հարվածի և վիբրացիայի փորձարկում Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 17600
ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62086-1-2005 Էլեկտրասարքավորումներ պայթավտանգ գազային միջավայրերի համար. Էլեկտրական դիմադրական ցանցային ջեռուցիչներ: Մաս 1. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6400
ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62623-2017 Սեղանի համակարգիչներ և նոութբուքներ. Սպառվող էներգիայի չափում Ոչ ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում -
<<201202203204205206
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ