ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐԻ ԿՈԴԵՐԸ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՉԻ Ստանդարտների որոնում կատալոգում

Կատարելով կատալոգում որոնում, դուք կարող եք ստանալ տվյալներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ազգային ստանդարտների (ՀՍՏ), միջազգային ստանդարտների (ԻՍՕ), եվրոպական ստանդարտների (ԵՆ), միջպետական ստանդարտների (ԳՕՍՏ), Ռուսաստանի Դաշնության ստանդարտների (ԳՕՍՏ Ռ), տեխնիկատնտեսական և սոցիալական դասակարգիչների և ՀՀ տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ: Որոնումը կատարվում է ըստ ստանդարտի նշագրի (համարի), ըստ ստանդարտի անվանման (հանգուցային բառերի), ըստ մշակողի (արտադրողի)  և ըստ ստանդարտների դասակարգչի (ՍԴ)


Օրինակ՝ ՀՍՏ 309-2008, ՀՍՏ 309, 309

Օրինակ՝ Անվտանգություն արտակարգ իրավիճակներում, անվտանգություն

Օրինակ՝ Թամարա ՍՊԸ, Թամարա
Փնտրման արդյունք - 6158
Ն/Փ նշագիրը Ն/Փ անվանումը Ն/Փ կարգավիճակը Ն/Փ մշակողը և հասցեն Առկա լեզուները Գինը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) Ավելացնել զամբյուղում
ԳՕՍՏ 7.9-95 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ռեֆերատ և անոտացիա. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.11-2004 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Մատենագիտական գրառում. Բառերի և բառակապակցությունների համառոտագրություն օտար եվրոպական լեզուներով Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 32800
ԳՕՍՏ 7.12-93 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ.Մատենագիտական գրառում. Ռուսերեն լեզվում բառերի կրճատում. Ընդհանուր պահանջներ և կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 6800
ԳՕՍՏ 7.14-98 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվության փոխանակության ձևաչափ. Գրառման կառուցվածք Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.19-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ֆորմատ տվյալների փոխանակման համար. Գրանցման բովանդակությունը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 22000
ԳՕՍՏ 7.20-2000 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Գրադարանային վիճակագրություն Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.22-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Արդյունաբերական կատալոգներ. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.23-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ տեղեկատվական. Կառուցվածք և ձևավորում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 7.24-2007 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Բազմալեզու տեղեկատվա-որոնողական թեզաուրուս. Կազմությունը, կառուցվածքը և շարադրմանը ներկայացվող հիմնական պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.25-2001 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Թեզաուրուս տեղեկատվաորոնողական միալեզու. Մշակման կանոններ, ներկայացման ձևը, կառուցվածքը և կազմը Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 5200
ԳՕՍՏ 7.28-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվության փոխանակման համար լատինական այբուբենի գրանշանների ընդլայնված հավաքածու Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 7.32-2017 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Գիտահետազոտական աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն. Ձևավորման կառուցվածք և կանոններ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 10400
ԳՕՍՏ 7.36-2006 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Չհրապարակված թարգմանություն. Ընդհանուր պահանջներ և ձևակերպման կանոններ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 7.48-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Փաստաթղթերի կոնսերվացում. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2800
ԳՕՍՏ 7.50-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Փաստաթղթերի կոնսերվացում. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 4000
ԳՕՍՏ 7.51-98 Տեղեկատվության մատենագրական և հրատարակչական ստանդարտների համակարգ. Քարտեր գրացուցակների և քարտարանների համար. Գրացուցակավորումը հրատարակությունում. Տվյալների կառուցվածքը, կազմը և հրատարակչական ձևավորումը Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3600
ԳՕՍՏ 7.55-99 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հիմնական դրույթներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.56-2002 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Սերիական հրատարակությունների միջազգային ստանդարտ համարակալում Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 2000
ԳՕՍՏ 7.60-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Հիմնական տեսակներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 14400
ԳՕՍՏ 7.61-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Հրատարակություններ. Պետական (ազգային) մատենագիտական տեղեկատուներ. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 7600
ԳՕՍՏ 7.62-2008 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Սրբագրական նշանների բնագրերի չափանշման և սրբագրչական և փորձնական արտատիպերի ուղղման համար. Ընդհանուր պահանջներ Ակտիվ -
Ռուսերեն Ծանոթացում 7200
ԳՕՍՏ 7.67-94 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Երկրների անվանումների կոդերը Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 7.67-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Երկրների անվանումների կոդերը Ակտիվ
169200
ԳՕՍՏ 7.69-95 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Լսատեսողական փաստաթղթեր. Հիմնական տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ
Ռուսերեն Ծանոթացում 3200
ԳՕՍՏ 7.70-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տվյալների հիմնապահեստների և մեքենակարդացվող տեղեկատվական զանգվածների նկարագրությունը. Կազմը և բնութագրերի նշագիրը Ոչ ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում -
ԳՕՍՏ 7.70-2003 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տվյալների հիմնապահեստների և մեքենակարդացվող տեղեկատվական զանգվածների նկարագրությունը. Բնութագրերի կազմը և նշագիրը Ակտիվ -
4800
ԳՕՍՏ 7.71-96 Տեղեկատվության գրադարանային հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Կոդավորված մաթեմատիկական նշանների հավաքածու մատենագիտական տեղեկատվության փոխանակման համար Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 4400
ԳՕՍՏ 7.72-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Ծածկագրեր փաստաթղթերի ֆիզիկական ձևի Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 1600
ԳՕՍՏ 7.73-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվության որոնում և տարածում. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 6000
ԳՕՍՏ 7.74-96 Տեղեկատվության, գրադարանային և հրատարակչական գործի ստանդարտների համակարգ. Տեղեկատվական-որոնողական լեզուներ. Տերմիններ և սահմանումներ Ակտիվ -
-
Ռուսերեն Ծանոթացում 13600
12345678>>
Մեր կատալոգում նորմատիվ փաստաթղթի բացակայության դեպքում այն կարող եք փնտրել՝ http://www.gost.ru/ , http://www.vniiki.ru/ կամ http://www.iso.org/ կայքերում, իսկ ձեռք բերելու համար կարող եք դիմել Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ ՓԲ ընկերություն:
Հասցե՝ 0051, Երևան, Կոմիտասի 49/4,
Ստանդարտների ազգային ֆոնդի վարման և
տեղեկատվական սպասարկման բաժին
Հեռ. 010-28-56-20 (26)

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ (ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐ)

Ստանդարտացման ազգային համակարգի փաստաթղթեր

- ՀՍՏ - ՀՀ ստանդարտներ

- ԳՕՍՏ, ԳՕՍՏ Ռ - ՀՀ ազգային ստանդարտներ

- ՊՌ, ՌԴ, ՄԻ, ՊՄԳ, ՌՄԳ -ստանդարտացման կանոններ և ուղեցույցներ

- ՀԴ, ՄԿ - ՀՀ դասակարգիչներ

 

Միջազգային ստանդարտներ

- ԻՍՕ- ԻՍՕ- ՄԻջազգային ստանդարտացման կազմակերպության հրատարակումներ

- ԵՆ- ՍԵՆ- Ստանդարտացման եվրոպական կոմիտեի հրատարակումներՏեղեկատուներ թղթային տարբերակով (PDF ձևաչափ) և էլեկտրոնային կրիչի CD վրա

Տարեկան հրատարակություն

Եռամսյակային տեղեկատու

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Վաճառվում է

Ամսագիր

Տարեկան կատալոգ

Եռամսյակային տեղեկատու

Տեխնիկական կանոնակարգերի և տեխնիկական այլ իրավական ակտերի տարեկան տեղեկատու

Պատվերի հայտ